zondag 30 juni - 11:00

Grindconcert

Jaarlijks concert van de koren ‘de Vroolijkheid’ en ‘Chic & Shanti’ en harmonieorkest La Fraternité